Podporují nás

Děkujeme za podporu

Projekty 2022

 

Město Prostějov

 

 • DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOV        
 • VYHLAŠOVATEL:   statutární město Prostějov            
 • NÁZEV PROJEKTU:  "Provoz Mateřského centra Cipísek" 
 • CÍL PROJEKTU: Podpora rodičů pečujících o děti do 5 let. 

 

MPSV

 

 • DOTAČNÍ PROGRAM RODINA
 • VYHLAŠOVATEL:    Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • NÁZEV PROJEKTU:  "MC Cipísek - aktivní podpora harmonické rodiny"
 • CÍL PROJEKTU: Zajištění komplexní služby pro širší rodinu v oblasti posílení její funkčnosti a stability, zvýšení rodičovských kompetencí a v oblasti prevence negativních jevů v rodině.

 

Olomoucký kraj

 

 • PROGRAM NA PODPORU PRORODINNÝCH AKTIVIT  
 • VYHLAŠOVATEL:   Olomoucký kraj
 • NÁZEV PROJEKTU:  "MC Cipísek -aktivní podpora harmonické rodiny"
 • CÍL PROJEKTU:  Zajištění komplexní služby pro širší rodinu – posílení její funkčnosti a stability a zvýšení rodičovských kompetencí.