O nás

O nás ONÁS

Posláním sdružení je podpora mateřství, rodičovství a zdravých vztahů v rodině a prevence sociálně patologických jevů. Naší snahou je umožnit rodičům prožít klíčové roky rodičovství nejen jako starost, ale jako příležitost k rozvoji dětí i dospělých. V roce 2022 jsme oslavili 23.výročí založení MC Cipísek.

Hlavním cílem činnosti je provozování Mateřského centra Cipísek - komunitního a integračního centra s odpovídajícím zázemím, podmínkami a prostředím pro vzdělávání, setkávání, informační a poradenské programy směřující k všestrannému rozvoji všech členů rodiny - dětí, mládeže, dospělých a seniorů. Dle potřeb a požadavků návštěvníků jsou zde nabízeny další potřebné aktivity a služby.

Mateřské centrum Cipísek nabízí připravené bezpečné prostředí pro malé děti v prostorách bývalé mateřské školy s šatnou, dětskými záchodky i umyvadly. K dispozici je herna, kde probíhají společné programy a další místnost i malá tělocvična s kuličkovým rájem, kam mohou odejít maminky s dětmi, které se nechtějí účastnit společného programu. 

Pro rodiče je určena knihovnička s výchovnou literaturou, knihy půjčujeme bezplatně.

Výhodou je možnost bezproblémového parkování na parkovištích v prostoru u sv.Anny i v bezprostřední blízkosti na sídlišti.

 

HISTORIE

1998
založení Občanského sdružení Mateřské centrum Prostějov pochopení a podpora města Prostějov po celou dobu činnosti

1999
zahájení provozu v KMŠ, setkávání matek a dětí, kmotra MC Cipísek psycholožka Jiřina Prekopová, společné programy pro děti s maminkami, kreativní aktivity pro maminky, karneval a Mikulášská nadílka v prostorách MC

2000
stěhování do prostor v MŠ Dvořákova, letní tábor v Sobotíně

2001
do srpna zajišťovaly provoz dobrovolnice, od září přijata stálá pracovnice, tábor Pohořany, první ročník akcí Cesta s lampiony, karneval a Mikulášská nadílka v prostorách Národního domu

2002
zapojení do projektu Zdravé město Prostějov, oslava dne dětí –Máme rádi zvířata, tábor Sobotín pro maminky s dětmi

2003
otevřeno elokované pracoviště na sídl. Svobody, rozšíření stávající činnosti, Projekt Nadace VIA – vzdělávání aktivních maminek v oblasti NNO, zahájeny tradiční jarní a podzimní burzy oblečení, tábor Sobotín, Dopravní dopoledne, setkání s kmotrou v nových prostorách

2004
vznik klubu dvojčat, běžná činnost MC rozšířena o výuku počítačů a internetu v rámci projektu financovaného Ministerstvem informatiky, Vodníkova Hloučela, tábor ve Sloupu v Moravském krasu

2005
zahájena činnost Mimiklubu, MPSV-dotace na podporu prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti do 6 let, pokračování projektu MI – vzdělávání matek počítačová gramotnost a internet, vstup do partnerství EQUAL v projektu „Zaměstnej sám sebe“, první příměstský tábor pro děti, tábor v Branné v Jeseníkách

2006
bezplatný rekvalifikační kurz pro matky „Zaměstnej sám sebe“ s hlídáním dětí, přednáška kmotry na téma Láska v rodině, adaptační program pro děti Cipískova školička, výuka angličtiny a PC

2007
pokračování „Zaměstnej sám sebe“, nově Projekt ESF Vzdělávací a motivační program pro ženy, odpolední kroužek pro děti Hrátky s pohádkou, první příměstský tábor pro rodiny

2008
poslední kurzy „Zaměstnej sám sebe“, PC, angličtina, nově Respektovat a být respektován – kurz výchovných a komunikačních postupů, kurzy pro matky s miminky – baby masáže, něžná náruč rodičů, znaková řeč

2009
oslavy 10. výročí MC Cipísek, získání titulu Organizace uznaná MPSV pro prorodinné aktivity, Jarní probuzení-akce pro rodiny, Přednáška a posezení s kmotrou J.Prekopovou u příležitosti jejích 80. narozenin, projekt podpořený Olomouckým krajem Babiččiny buchty, dědovy nápady

2010
kurz Efektivní rodičovství-semináře k posílení rodičovských kompetencí, Jde to!-večerní setkávání k osobnostnímu rozvoji maminek, pohybové hry pro děti v tělocvičně ZŠ, projekt Olomoucký karj Rodiče a děti spokojeně a spolu

2011

v červenci ukončen provoz MC na Dvořákové, prostory byly vráceny mateřské škole a byla zde otevřena nová třída MŠ, od září nový systém provozu formou kurzů, nutnost nahlásit se předem z důvodů omezení kapacity MC, krajský projekt Vzdělávání rodičů-rodičovské a profesní kompetence, spoluúčast s o.s. Olivy v projektu Rodiče a děti spolu a bezpečně, zahájeno individuální psychologické poradenství

2013

partnerství v projektu Esf Od kočárku k podnikání - příprava žen na zahájení podnikání, spoluúčast s o.s. Olivy ve Významném porjektu kraje, nově poradenství právní  a v péči o dítě

2014

oslavy 15. narozenin MC Cipísek podpořené projektem Olomouckého kraje, kroužek Hrátky s Cipískem, programy pro rodiny s názvem Pohádkové soboty

2015

nově besedy na podporu aktivního otcovství, spolupráce s organizacemi doprovázející pěstounské rodiny

změna právní formy z občanského sdružení na spolek s názvem Mateřské centrum Prostějov, z.s.

2016

Mikulášská nadílka, čarodějnice, narozeninový karneval, den dětí - akce dříve organizované jako jednorázové, jsou nově k dispozici všem návštěvníkům formou celotýdenní aktivity

2017

poslední návštěva kmotry dr. Jiřiny Prekopové v MC Cipísek

zapojení maminek navštěvujících MC do vedení programů pro ostatní návštěvníky - zdravé pečení, kreativní večery, programy pro rodiče s dětmi

2018   

„Sourozenci, o spravedlivé výchově“ vydána třetí kniha Markéty Skládalové

Šití pro začátečníky i pokročilé, drátkování, osobnostní rozvoj s koučkou

2019

MC Cipísek 20.narozeniny Karnevalem pro dospělé.

2020+2021

V době covidové uzávěry se aktivity přesunuly do on-line prostředí formou veřejné FB skupiny Rodičovské inspirace MC Cipísek. Následně bylo MC Cipísek otevřeno vždy, když to pandemická opatření umožňovala.