Chcete podpořit Cipíska?

  • Domů
  • Chcete podpořit Cipíska?
image

Chcete podpořit Cipíska?

Zveřejněno: 27.04. 2021

Mateřské centrum Cipísek Prostějov je samostatná nezisková organizace fungující 22 roků. Provoz je finančně zajišťován dotacemi a granty, příspěvky klientů a dary.  Od ledna 2021 nemáme ani korunu na příspěvcích za kurzy rodičů s dětmi. Abychom mohli zachovat do budoucího období nabídku služeb a aktivit v plné šíři, je pro nás nyní důležitý každý příspěvek. Rádi přijmeme podporu i od rodin, které měly to štěstí a navštěvovaly MC Cipísek v dobách minulých, kdy vše fungovalo normálně.

Na podporu Mateřského centra Cipísek můžete přispět i vy na číslo účtu: 2401166043/2010 , variabilní symbol 212121. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím, že se jedná o dar a jméno rodiče (např. DAR-Jana Nová). Dary lze odečíst z daňového základu. Přispět můžete jednorázově nebo opakovaně posílat různé částky měsíčně. Pokud se rozhodnete přispět, rádi Vám vystavíme darovací smlouvu. V případě více drobných darů lze souhrnnou darovací smlouvu vystavit na konci roku. Děkujeme za podporu.

   Platba 100 Kč                                           Platba 500 Kč          (Částku můžete upravit.)

                           

Od března 2020 nabízíme svoje služby rodinám s malými dětmi tak, jak to dovoluje aktuální epidemiologická situace. Od května do začátku října a v prosinci – možnost osobní návštěvy Cipíska. Nabídka v době zavření centra:

 - FB skupina Rodičovské inspirace MC Cipísek - týdenní výzvy na aktivity rodičů s dětmi i náměty na výchovu dětí od března 2020

- on-line lekce se zpíváním, básničkami i tvořením v lednu

- webináře s Markétou Skládalovou na téma výchovy a komunikaci s dětmi  

- stezky s úkoly po parku i v okolí MC Cipísek

- individuální konzultace

Těšíme se na osobní návštěvy rodičů a dětí v MC Cipísek po zvládnutí současné situace.

 


Objednávka