Programy

Kurzy pro Rodiče a děti

Kurzy probíhají klasicky v tříměsíčních cyklech PODZIMNÍ - září až prosinec, ZIMNÍ - leden až březen a JARNÍ - duben až červen.  Kurzy mohou být rozděleny na kratší úseky. Orientační rozdělení kurzů dle věku dětí, vždy záleží na individuálních dovednostech dítěte:

 • MIMIKLUB 3- 8 měsíců
 • Broučci - 9 až 16 měsíců
 • Motýlci - 1 až 2 roky
 • Zajíčci - 1,5 -2,5 roku 
 • Méďové - starší 2 let.

Program pro rodiče s dětmi je formou dvouhodinových lekcí, jejichž součástí je společný program přizpůsobený vývoji, schopnostem a možnostem dětí.

Na programy přispívají zdravotní pojišťovny.

 • Děti se pod dohledem rodičů pomalu seznamují s dětským i dospělým kolektivem, tak aby si zvykly samostatně se pohybovat mezi jinými dětmi i dospělými.
 • V rámci společného programu nabízíme pohybové, hudební i výtvarné aktivity, které děti zvládají s rodiči.
 • Hlavní součástí jsou pohybová říkadla, písničky s hudebními nástroji, ale i cvičení na překážkové dráze či overballech.
 • Využíváme různorodé pomůcky pro rozvoj hrubé i jemné motoriky dětí, ať už tradiční nebo neobvyklé, které mohou být i pro rodiče inspirací na činnosti s dětmi doma. Děti se učí spolupracovat s rodičem i s ostatními pod vedením lektorky
 • Kromě společného programu je k dispozici prostor pro volnou hru dětí, herna je vybavená hračkami a vhodnými didaktickými pomůckami. V malé tělocvičně je bazének s kuličkami, skluzavkami a prolézačkou. Rodiče mohou v rámci volné herny vidět svoje děti při hře v kolektivu a pomáhat jim navazovat vztahy s ostatním a podporovat tak zdravý sociální vývoj.
 • Rodiče mají možnost  poradenství s pracovníky MC k výchově dětí a péče o ně, ale také knihovnu s knihami o vývoji a výchově dětí, informační nástěnky a materiály o zdravém životním stylu i výchově i sociální zázemí. 

Do kurzů je nutné se nahlásit předem z důvodu omezené kapacity. V průběhu cyklu je možné se přihlásit. Informace o volných místech získáte na: mcprostejov@centrum.cz a tel. 723 436 339.