Podporují nás

Projekty 2017:

DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOV        Město Prostějov

VYHLAŠOVATEL:      statutární město Prostějov            

NÁZEV PROJEKTU:  "Provoz Mateřského centra Cipísek"

CÍL PROJEKTU: Podpora rodičů pečujících o děti do 5 let.

 

DOTAČNÍ PROGRAM RODINA                                                       MPSV

VYHLAŠOVATEL:      Ministerstvo práce a sociálních věcí                    

NÁZEV PROJEKTU:  "MC Cipísek - aktivní podpora harmonické rodiny"

CÍL PROJEKTU: Zajištění komplexní služby pro širší rodinu v oblasti posílení její funkčnosti a stability, zvýšení rodičovských kompetencí a v oblasti prevence negativních jevů v rodině.

 

Olomoucký kraj

PROGRAM NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE   

VYHLAŠOVATEL:               Olomoucký kraj

NÁZEV PROJEKTU:  "MC Cipísek -aktivní podpora harmonické rodiny"

CÍL PROJEKTU:

Zajištění komplexní služby pro širší rodinu – posílení její funkčnosti a stability a zvýšení rodičovských kompetencí.

 

 

Hygienický a úklidový materiál MC Cipísek obdrželo od firmy Rossmann v rámci projektu Spolu pro MC.