Kurzy pro rodiče a děti

Rozdělení kurzů dle věku dětí: Broučci - 9 až 18 měsíců, Motýlci - 1 až 2 roky, Zajíčci - 1,5 -2,5 roku a Méďové - starší 2 let.

Program pro rodiče s dětmi zahrnuje 12 dvouhodinových lekcí, jejichž součástí je společný program přizpůsobený vývoji, schopnostem a možnostem dětí. Společně s rodiči se děti pomalu seznamují s dětským i dospělým kolektivem, tak aby si zvykly samostatně pohybovat mezi cizími dětmi i dospělými. V rámci programu nabízíme pohybové, hudební i výtvarné aktivity, které děti zvládají s rodiči. Hlavní součástí jsou pohybová říkadla, písničky s hudebními nástroji, ale třeba i cvičení na překážkové dráze či overballech. Využíváme pomůcky pro rozvoj hrubé i jemné motoriky dětí, ať už tradiční nebo neobvyklé, které mohou být i pro rodiče inspirací na činnosti s dětmi doma. Kromě společného programu je k dispozici i volná herna, knihovna  s knihami o vývoji a výchově dětí, informační nástěnky a materiály o zdravém životním stylu i výchově i  sociální zázemí.
Rodiče mají možnost sdílení, poradenství, informací o zdravém životním stylu a výchově dětí, ale také mohou v rámci volné herny vidět svoje děti při hře v kolektivu a pomáhat jim navazovat vztahy s ostatním a podporovat tak zdravý sociální vývoj.

« zpět na předchozí stránku