zápisy do kurzů září-prosinec 2018

 Zápis do kurzů září až prosinec 2018 pro stávající návštěvníky bude od 4.června 
 přes systém webooker.

 Registrace nových zájemců a zápis do kurzů září až prosinec 2018 bude online 
 v systému webooker od 18.června.