Omluvy a náhrady v kurzech

Vstup do registračního systému https://mcprostejov.webooker.eu/ . Náhrady za září až prosinec bude možné vybírat v lednu v dopoledních programech  nebo ve volné herně, která bude v lednu v pondělí 15-17hod pro rodiče s dětmi do 5 let. 

Náhradní lekce jsou k dispozici, pokud všichni návštěvníci kurzů řádně omlouvají svoji absenci. Tímto vám děkujeme za omlouvání lekcí, kterých se nemůžete zúčastnit. 

Po přihlášení můžete omlouvat hodiny v kurzech. Abyste mohli využít náhradní hodinu v jiném kurzu, je nutné se omluvit nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce. Dle věku dětí si můžete vybrat náhrady v kurzech:

Děti do 9 měsíců:                Mimiklub

Děti od 9 do 12 měsíců:      Broučci

Děti od 1 do 1,5 roku:          Broučci nebo Motýlci

Děti od 1,5 roku do 2 let:     Motýlci nebo Zajíčci

Děti od 2 do 2,5 roku:          Zajíčci nebo Méďové

Děti od 2,5 roku:                  Méďové

V rozvrhu si vyberete kurz a hodinu, které se chcete zúčastnit a v detailu zaškrtněte přítomen vedle studenta, kterého chcete přihlásit. Při výběru sledujte barvy kurzů: bíle označené kurzy mají volnou kapacitu a červené jsou již naplněny. Zeleně jsou označeny lekce, do kterých jste zaregistrováni.

Omluvíte-li se méně než dvě hodiny před začátkem lekce, je hodina omluvena bez možnosti náhrady v jiném kurzu, ale umožníte tím vybrat náhradu jiným návštěvníkům. Pokud se neomluvíte, obdržíte ze systému zprávu o neomluvené absenci.